CBE Polska

Spis treści
Start
Prelegenci
Program
Współpraca
Patroni honorowi
Lokalizacja
Rejestracja
Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnychformularz

Tomasz Jakubowski Tomasz Jakubowski, Dyrektor Zakładu CCGT
Obszar Energetyki
PKN ORLEN S.A.

Tomasz Jakubowski jest absolwentem kierunku Elektrotechnika (specjalność Elektroenergetyka) Wydziału Elektrycznego na Politechnice Poznańskiej oraz kierunku Electrotecnica e Computadores Wydziału Faculdade de Engenharia na Universidade do Porto. Swoją wiedzę merytoryczną z zakresu szeroko rozumianej energetyki rozwijał także w trakcie trwania studiów podyplomowych na kierunku Energetyka Jądrowa na Politechnice Wrocławskiej oraz studiów podyplomowych na kierunku Eksploatacja Elektrowni i Elektrociepłowni parowych, gazowych i gazowo-parowych na Politechnice Warszawskiej. Ukończył również prestiżowe studia MBA Energetyka na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń. Od początku swojej kariery zawodowej związany z branżą energetyczną. Swoją karierę zawodową związał m.in. z Polimex-Mostostal S.A. w Warszawie, gdzie pracował przy ofertowaniu i realizacji największych projektów branży energetycznej w Polsce, w tym przy budowie bloków energetycznych 2x900MWe w Elektrowni Opole oraz budowie bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne opalanego węglem kamiennym o mocy elektrycznej 1075MWe w Kozienice II Sp. z o.o. Od trzech lat związany jest ze strukturami PKN ORLEN S.A., gdzie jako Dyrektor Zakładu CCGT Płock odpowiadał za realizację budowy bloku gazowo-parowego o mocy nominalnej 600 ok. MWe w Płocku wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Obecnie jest odpowiedzialny za produkcję i utrzymanie ruchu najnowocześniejszego bloku gazowo-parowego w Europie
Andrzej Bednarz Andrzej Bednarz
Dyrektor projektów w Polsce
TIRU

Zajmował się kilkoma międzynarodowymi projektami instytucjonalnymi dla polskich samorządów. Obecnie reprezentuje również kilka czołowych, uzupełniających się technologii. Ponadto prowadzi w Polsce wraz z grupą doświadczonych partnerów wiele innowacyjnych projektów. W grupie TIRU odpowiedzialny za projekty realizowane w Polsce. Od 19 lat prowadzi własną międzynarodową spółkę konsultingową EXP-PECO Conseil specjalizującą się w doradztwie strategicznym, marketingowym i technologicznym ochrony środowiska (odpady, ścieki przemysłowe i energia) oraz przemysłu spożywczego. Spółka ma również swoje biura w Polsce.
Norbert Grudzien Norbert Grudzień
Dyrektor Oddziału
PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
Agnieszka Skorupinska Agnieszka Skorupińska
Lider Praktyki Prawa Ochrony Środowiska
Departament Energetyki i Projektów
Kancelaria CMS

Jest adwokatem w randze Counsel, z dziesięcioletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony środowiska oraz zasobów naturalnych, doradzając przedsiębiorstwom w aspektach regulacyjnych, projektach inwestycyjnych oraz w aspektach środowiskowych transakcji nieruchomościowych, transakcji fuzji i przejęć oraz procesów finansowania. Z sukcesem od lat reprezentuje także klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących prawa ochrony środowiska. Doświadczenie Agnieszki Skorupińskiej obejmuje projekty z zakresu m.in.: historycznego zanieczyszczenia gruntów i wód gruntowych, szkód w środowisku, raportów początkowych, ocen oddziaływania na środowisko, ochrony powietrza, w tym dostosowania do standardów emisyjnych określonych w IED oraz w konkluzjach BAT oraz uzyskania derogacji i odstępstw od tych standardów, kwestie związane z emisją CO2, uzyskiwania pozwoleń środowiskowych w tym pozwoleń zintegrowanych, gospodarowaniem odpadami i wodami, hałasu oraz REACH. Jako doradca skutecznie reprezentowała spółki z sektora energetycznego, chemicznego, budowlanego, gospodarki odpadami, FMCG, wodociągowego i kanalizacyjnego, odnawialnych źródeł energii, górniczego, samochodowego, odzieżowego, spożywczego. W prestiżowym rankingu Chambers Europe 2017 wyróżniona jako "Up & Coming lawyer”.
Piotr Ciolkowski Piotr Ciołkowski
Radca prawny i Partner
Lider Zespołu Regulacyjnego
Departament Energetyki i Projektów
Kancelaria CMS

Doradza w kwestiach regulacyjnych oraz związanych z obrotem paliwami i energią. Przygotowywał i negocjował umowy sprzedaży energii elektrycznej i paliw. Doradzał spółkom zajmującym się obrotem energią elektryczną w zakresie umów sprzedaży opartych na standardzie EFET, a także wytwórcom energii elektrycznej w związku z zastąpieniem KDT umowami sprzedaży energii elektrycznej. Doradzał także w związku z handlem uprawnieniami do emisji CO2. Świadczy pomoc prawną w związku z nabywaniem ropy naftowej, gazu i paliw oraz handlem zielonymi, czerwonymi i żółtymi certyfikatami. Doradzał w związku z tworzeniem giełdy gazu w Polsce.
Piotr Ciołkowski specjalizuje się w doradztwie związanym z kwestiami regulacyjnymi dla sektora energetycznego. Reprezentuje polskich i zagranicznych przedsiębiorców działających w sektorze energetycznym w sprawach związanych z prowadzeniem przez nich działalności na rynku polskim. Jego doświadczenie obejmuje między innymi doradztwo prawne w związku z wydzieleniem spółek zajmujących się przesyłem i obrotem energią elektryczną.
Uczestniczył w transakcjach nabywania przedsiębiorstw w sektorze energetycznym, w tym między innymi przy przejęciu ogólnopolskiej sieci dystrybucyjnej, sieci stacji paliw przez koncern paliwowy oraz przy nabywaniu farm wiatrowych. Brał także udział w projektach prywatyzacyjnych polskich elektrociepłowni. Jego doświadczenie obejmuje również zagadnienia związane z postępowaniami spornymi.
Andrzej Rubczyński Andrzej Rubczyński
Dyrektor ds. Strategii Ciepłownictwa
Forum Energii

Manager branży energetycznej z wieloletnią praktyką w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych, m.in. w PGNIG TERMIKA, Vattenfall i GIE - Ansaldo. W początkowym okresie swojej kariery zawodowej piastował funkcje operacyjne, by następnie podjąć się kierowania działalnością inwestycyjną. Miniona dekada to okres związany z wykonywaniem analiz fundamentalnych dla rynku energii oraz makrootoczenia sektora energetyki, a także z tworzeniem strategii rozwoju i długoterminowych planów inwestycyjnych macierzystej firmy. Wiedza ekspercka z zakresu rynków energii i ciepła oraz legislacji sektorowej pozwala mu na aktywne uczestnictwo w działalności organizacji branżowych nakierowanych na tworzenie koncepcji rozwoju nowoczesnej energetyki krajowej.
Artur Sarosiek
Prezes Zarządu Green Investment Sp. z o.o.
Prezes Zarządu Energy Solution Sp. z o.o.

Wizjoner z bogatym doświadczeniem w branży energetycznej począwszy od wytwarzania energii elektrycznej, budowania portfeli zakupowych na rynku energetycznym, przez doradztwo energetyczne, administrowanie danymi, po efektywność energetyczną. Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. Swoje doświadczenie zdobywał we współpracy z największymi firmami energetycznymi w Polsce i zagranicą, oferując już od 2008 roku w ramach firmy doradczej Energy Solution Sp. z o.o. zakup energii elektrycznej w oparciu o model elastyczny odwołujący się do notowań na Towarowej Giełdzie Energii.
janusz ryk ptez Janusz Ryk
Dyrektor
Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych
Dariusz Bliźniak Dariusz Bliźniak
Członek Zarządu TRMEW Obrót

Executive Advisor for Poland Right Power Commodities, Prawnik, Menadżer. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspert od zarządzania ryzykiem (energetycznym w szczególności) i zarządzania projektami z wykorzystaniem metodyki PRINCE 2. Były członek rad nadzorczych firm energetycznych i przetwórstwa spożywczego. Były członek zarządów Towarowej Giełdy Energii, Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych. Współautor podręczników akademickich „Giełda towarowa" 1998; „Towarowe Rynki Terminowe" 1997. Współautor wielu zbiorowych wydawnictw, autor kilku haseł do Encyklopedii Agrobiznesu, autor wielu artykułów prasowych popularyzujących sformalizowany obrót towarowy oraz instytucje tego obrotu (giełdy, rynki hurtowe, grupy producenckie) w prasie codziennej i pismach branżowych. Wykładowca na studiach podyplomowych handlu energią na rynku europejskim w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wykładowca w Akademii Finansów i Biznesu Vistula na temat portfeli inwestycyjnych. Prowadzący warsztaty energetyczne w zakresie: zmiany w prawie energetycznym - zielone, czerwone, żółte, brązowe, fioletowe i białe certyfikaty - od koncesji do rozliczenia; zadania OSP i OSD, zasady TPA. Doradca ds. tworzenia i funkcjonowania klastrów energii.
Artur Kuzniacki Artur Kuźniacki
Dyrektor Techniczny
ESV

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej, specjalność Elektroenergetyka i Automatyka zabezpieczeń. Od 1989 roku zatrudniony w energetyce zawodowej - w latach 1989 - 2004 w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich, gdzie zajmował się problematyką związaną z eksploatacją i remontami urządzeń elektrycznych elektrociepłowni. Od 2004 roku zatrudniony w ZEC Elektroservice Sp. z o.o. (jeden z podmiotów, który powstał w wyniku restrukturyzacji Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich), której następcą jest ESV S.A. Zajmował stanowiska: kierownika działu wykonawstwa, dyrektora d.s. dystrybucji energii elektrycznej, aktualnie dyrektor ds. Ciepłownictwa i Wywarzania.
Marek Wodawsk Marek Wodawski
Członek Zarządu
ESV

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej, specjalność Sieci i Systemy Elektroenergetyczne. Od 1986 roku zatrudniony w energetyce zawodowej - w latach 1986 - 2004 w Zakładzie Energetycznym Wrocław, w którym zajmował się problematyką prowadzenia ruchu sieci. W latach 2004 - 2007, w wyniku procesu konsolidacji energetyki przeszedł do pracy w spółce EnergiaPro SA, w której pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Systemem Dystrybucyjnym, a w latach 2008 - 2011 był Wiceprezesem Zarządu. W latach 2007-2008 oraz od roku 2011 do dzisiaj zatrudniony w spółce ESV S.A.


Joomlart